Shri Ambi Subramainam (Carnatic Violin) - Parampara Utsav

25-Jun-2020
Delhi (NCR)